Verlofaanvraagformulier

Bijzonder verlof

Wanneer heeft uw kind recht op extra verlof? Hoe kunt u extra verlof aanvragen? Wilt u met uw kind op vakantie buiten de gewone schoolvakanties? Dat kan alleen wanneer u of uw partner een beroep heeft waardoor u niet in de gewone schoolvakanties op vakantie kunt. Dit mag éénmaal per schooljaar, niet langer dan 10 dagen. In de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar mag uw kind nooit wegblijven. Gewichtige omstandigheden zijn iets anders dan vakanties. Het gaat om situaties waaraan u niets kunt doen en die zo zwaar wegen dat uw kind niet naar school kan.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van familileden of hun partners
  • Bijwonen huwelijk familie
  • 12 1/2, 25-, 40-, 50- en 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

  • Familiebezoek in het buitenland, zelfs niet als opa 80 jaar wordt
  • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere beoekingsmogelijkheden
  • Vakantie in een goedkopere periode
  • Eerder vertrek of latere terugkeer i.v.m. verkeersdrukte

 

Verzoek: wilt u bezoek aan arts, specialist, ziekenhuis zoveel mogelijk buiten de schooluren regelen.

 

Aanvraag tot verlof