Schooltijden

De Beijumkorf is in het schooljaar 2017 -2018 gestart met een continurooster.

 

De schooltijden zijn:

Groepen 1 t/m 8      maandag, dinsdag en donderdag      08.30 - 14.30 uur

Groepen 1 t/m 8      woensdag en vrijdag                         08.30 - 12.30 uur

 

De leerkrachten zijn in ieder geval nog een uur na afloop van de lessen op school aanwezig. 

De leerlingen gaan 940 uur per schooljaar naar school. Daarmee voldoen wij aan de wettelijke verplichting van acht aaneengesloten leerjaren x 940 uur = 7520 uur.