Onze school


Op de Beijumkorf mag je iemand zijn en worden!

De Beijumkorf is een openbare school waar het zoemt van de activiteiten, gonst van het harde werken en waar iedereen druk bezig is in een goede, gezellige sfeer. Bij ons op school werken we met een enthousiast team dat hart heeft voor de kinderen,
die acht jaar onderwijs biedt aan kinderen vanaf 4 jaar om hen zo voor te bereiden op het voortgezet onderwijs en op de samenleving.

De Beijumkorf is een school waar de cognitieve ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen even belangrijk zijn. Binnen een heldere structuur van rust en regelmaat creëren we voor kinderen een prettig schoolklimaat, zodat zij graag naar school komen en zich kunnen ontwikkelen al naar gelang hun mogelijkheden

Onze school is een vensterschool, dat betekent dat we nauw samenwerken met organisaties uit de buurt (COP Groep Kids First, Het Centrum voor Jeugd en Gezin, Bslim, de bibliotheek en buurtcentra in Beijum). 

We hebben twee locaties; hoofdlocatie is 'De Honingraat', nevenlocatie is 'De Zwerm'.