Schoolveiligheidsplan

Wij bieden een veilig plek voor leerlingen, ouders en medewerkers op onze school. Veiligheid is de basis om tot ontwikkeling en leren te komen. 

De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De wet geldt voor verschillende sectoren waaronder ook het onderwijs. 
Dit protocol heeft tot doel om de school te informeren over het gebruik en het implementeren van de nieuwe meldcode. Wat je moet doen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling door dit bespreekbaar te maken en de signalen door te geven voor eventuele verdere hulp.


Het veiligheidsplan en het protocol Melcode vindt u hieronder.
U kunt het bestand openen door op onderstaande link te klikken.

Documenten