Ons onderwijs

“Niet apart maar samen” OBS De Beijumkorf is een openbare basisschool. Iedereen is welkom bij ons onafhankelijk van levensovertuiging, godsdienst, culturele achtergrond, sekse en nationaliteit. Samen werken en samen leren, op basis van veiligheid, respect en vertrouwen, zijn onze uitgangspunten.

Onze school werkt samen binnen de Vensterwijk Beijum met verschillende ketenpartners zoals de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, de bibliotheek, WijBeijum, de GGD, aan positief opgroeien in de wijk. De missie is dat alle jeugdigen kansrijk, gezond en veilig opgroeien in een positieve, stimulerende omgeving, waarin zij kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen, actief te participeren en hun stem te laten horen. De Beijumkorf is onderdeel van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen (OOG). De missie, visie en kernwaarden van Openbaar Onderwijs Groningen zijn vastgesteld in het Koersplan, dat leidend is voor ons.