Ons team

Het schoolteam van de Beijumkorf bestaat uit 32 leerkrachten, waarvan 10 leerkrachten fulltime aan de school verbonden zijn en 22 parttime. De meeste leerkrachten zijn groepsleerkrachten.

Germ Strampel is de directeur.
De directie vormt samen met de interne begeleiders en de bouwcoördinatoren (onder-, midden-  en bovenbouw) het management team (MT).

Daarnaast is er binnen de school:

  • een coördinator Techniek,
  • een coördinator Culturele en Kunstzinnige Vorming (kortweg CKV),
  • een coördinator Informatie -en Communicatietechnologie (ICT)

 

De vakleerkracht lichamelijke opvoeding geeft gymles aan de groepen 3 t/m 8.

Twee medewerkers van het Natuurmuseum geven de leerlingen van groep 2 les in de schooltuinen.
De groepen 6 tuinieren vanaf maart tot oktober in de schooltuinen.

De zorg binnen de school wordt gecoördineerd door de interne begeleiders (IB-er).
Leerlingen, die extra aandacht/zorg nodig hebben worden begeleid door de groepsleerkrachten, maar ook door de RT-leerkracht/plusleerkracht en de tutorleerkrachten.

Tevens heeft onze school bouwcoördinatoren voor de onder-, midden- en bovenbouw.

Voor de begeleiding van de studenten van de Pedagogische Academie is er een opleider in school aanwezig (Oplis).