Ouders en school

Samenwerking met ouders.

Leerkrachten en ouders hebben elkaar nodig om leerlingen zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. Deze samenwerking leidt ook tot een positief schoolklimaat.

We onderscheiden hierbij drie aspecten:
- contact en communicatie tussen leerkracht en ouders over de ontwikkeling van de leerling
- ondersteunen van ouders bij het oefenen van schoolse vaardigheden thuis
- ouderparticipatie waarbij ouders actief deelnemen aan formele en informele activiteiten in de school.