Oudertevredenheidspeiling

De Beijumkorf houdt eens in de vier jaar een ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek waarin we nagaan of ouders en leerlingen zich voldoende geinformeerd voelen door de school, of ze tevreden zijn over de samenwerking, de mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen, en - last but not least - de informatievoorziening vanuit de school. In oktober 2018 hebben de ouders en de leerlingen een digitale vragenlijst ontvangen. De uitkomst kunt u lezen door op onderstaande linkjes te klikken. Ook worden de uitkomsten van het onderzoek verwerkt in het schoolplan 2019-2023. In dit nieuwe schoolpan komen onze ambities te staan voor de schoolontwikkeling voor de komende 4 jaren. U bent daarvoor een belangrijke gesprekspartner, want wij werken immers altijd aan de schoolontwikkeling. Met het ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoek heeft u en de leerling daadwerkelijk zeggenschap over de kwaliteit van "onze school". 

Documenten