Je kind aanmelden

Heeft u interesse voor de Beijumkorf als basisschool voor uw kind(eren)? Dan kunt u uw kind inschrijven vanaf de 2e verjaardag.

U neemt hiervoor contact op met de school 050 32 10 400 of info@beijumkorf.o2g2.nl en maakt met de directrice José Wolters een afspraak.

 

 

In het gesprek vertelt zij over de school, worden uw vragen beantwoord en krijgt u een rondleiding door de school.

Aan het eind van het gesprek kunt u uw kind inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier. Voor de inschrijving van uw kind ontvangen wij graag een bewijs van het Burger Service Nummer (BSN) van uw kind, o.a. te vinden op het paspoort of de zorgpas van uw kind.

Ruim voor de eerste schooldag van uw kind, ontvangt u bericht omtrent het wennen (2 dagdelen) en in welke groep uw kind geplaatst wordt.

 

Verzoek tot intakegesprek