Eindprofiel leerling.

Eindprofiel leerlingen.
Wanneer een leerling onze school verlaat heeft hij kennis en vaardigheden opgedaan om zo een goede aansluiting te vinden met het VO en als volwassene te kunnen participeren in de samenleving.

Eigen verantwoordelijk en eigenaarschap zijn hierbij van belang. Hij heeft een ruime basis in ontwikkelingsgebieden: taal, lezen, schrijven en rekenen, bewegingsonderwijs en gezonde leefstijl, culturele en kunstzinnige vorming en wereldoriëntatie. Zo heeft hij een onderzoekende houding en weet hij hoe hij kan leren.