Ons schoolbestuur

 

De Beijumkorf is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2).

 

Onder O2G2 vallen alle openbare scholen in de stad Groningen: 

- 19 basischolen 

- 4 scholen voor speciaal onderwijs 

- 11 scholen in het voortgezet onderwijs 

 

Binnen O2G2 is plek voor elk kind, ongeacht achtergrond en afkomst. 

 

Meer informatie over ons schoolbestuur vindt u op de website van O2G2.