Absent melden

 

Indien een leerling in verband met ziekte niet naar school kan, dient dit voor 08.30 uur telefonisch of via e-mail worden doorgegeven.

  • De Honingraat tel: 050 32 10 400 
  • De Zwerm        tel: 050 32 10 401
  • e-mail:              ziek@beijumkorf.o2g2.nl