Engels in alle groepen

Sinds vorig schooljaar wordt in alle groepen Engels gegeven. We hebben gekozen voor een nieuwe methode “Stepping Stones” met een doorgaande lijn voor de groepen 1 tot en met 8. Elke groep krijgt de leerstof aangeboden die bij het leerjaar hoort, in zogenaamde steps. Dit kan voor sommige leerlingen best pittig zijn, maar we zien dat na gewenning de meeste leerlingen de taal goed oppakken. De Beijumkorf doet nog steeds mee aan de pilot van het schoolbestuur. We hebben het eerste doel, een doorgaande leerlijn Engels voor de groepen 1 tot en met 8, al behaald. Aan het tweede doel, de verbetering van de overgang tussen PO en VO, wordt gewerkt. Zo is aan het eind van schooljaar 2018-2019 bij enkele leerlingen van groep 8 de toets Diataal afgenomen, zodat de docenten van het VO het aanbod bij de start kunnen laten aansluiten. Ook worden de leerkrachten door een docent Engels uit het VO ondersteund en volgen een aantal leerkrachten scholing bij de O2G Academie.