Sportmenu

Sport en beweging zijn onmisbaar voor een gezonde lichamelijke ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom is het van groot belang de leerlingen spelenderwijs op een juiste manier te stimuleren en te begeleiden. Sporten op school is leuk. Op de Beijumkorf worden de sportlessen in de midden- en bovenbouw verzorgd door de vakleerkracht gymnastiek en een enkele keer door de groepsleerkracht. De leerlingen maken tijdens de lessen kennis met diverse takken van sport, met als doel de leerlingen te stimuleren lid te worden van een sportvereniging. We doen in groepsverband mee aan diverse sporttoernooien, zoals: plantsoenloop, unihockey, circulatievolleybal, schoolvoetbaltoernooi, spelinstuif, tennis-, squash-, taekwondo-, judo- en basketbalcliniques, avondvierdaagse en Koningsspelen.   

    Plantsoenloop 

    groepen 1 t/m 8

     November  2021

    Sportinstuif

    groepen 3 en 4

     December 2021

    Unihockey

    groepen 7 en 8

     Februari 2022

    Schoolvoetbaltoernooi

    bovenbouw

     April 2022

    Koningsdag sportdag

    groepen 1 t/m 8

     April 2022

    Circulatievolleybal

    groepen 5 en 6

     Juni/juli 2022

 

 

 

 

 

Nederlands kampioen schoolvoetbal 2014