Protocollen

Op onze school wordt gewerkt op basis van respect en vertrouwen. De schoolregels zijn helder zowel voor leerlingen als leerkrachten. Ze staan in de schoolgidsbijlage. We evalueren één keer per jaar het schoolklimaat en één keer per vier jaar houden wij een oudertevredenheidsonderzoek. Het evalueren van afspraken wordt aan de hand van de volgende items gedaan:

 Schoolregels
 Pesten
 Omgaan met elkaar
 Verzorging omgeving
Hierdoor bieden we aan iedereen duidelijkheid, de kinderen, de ouders en de leerkrachten. 

Open het bestand door op onderstaande linkje(s) te klikken.

Documenten