Groep 7 Schatkamer

Dit jaar zitten er 28 kinderen in de Schatkamer. De leerkrachten zijn Renze Schat en Nienke Knol. Meneer Renze van maandag t/m woensdag en juf Nienke dinsdag, donderdag en vrijdag.

Wat belangrijk is: de kinderen gaan met lol naar school: immers: als je ergens met plezier heen gaat, gaan alle dingen veel gemakkelijker.
Uiteraard wordt er hard gewerkt: we zijn flink bezig met rekenen, taal en spelling: de nieuwe methodes bevallen goed en bieden veel mogelijkheden voor extra begeleiding en verdieping: ook digitaal.

Mocht een kind iets moeilijk vinden, dan wordt er de mogelijkheid geboden om zelfstandig op de computer te oefenen.

Dat kan, want in de Schatkamer staan maar liefst 9 computers.

Ook thuis kunnen de ouders zien wat er zoal in de Schatkamer staat te gebeuren. We hebben een website waarop geoefend kan worden, er staan mededelingen op, het rooster voor de spreekbeurten, boekbesprekingen en gedichten: kortom: alle relevante informatie. De gymlessen zijn op maandag en donderdag en worden gegeven door meester Rob, vakleerkracht.

Het adres: www.schatkamer-groep-6.webs.com

Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan de zaakvakken: aardrijkskunde, topografie Nederland, geschiedenis, biologie komt voorbij en regelmatig wordt er iets creatiefs gedaan.

Aan het eind van het schooljaar hebben we altijd een leuke schoolreis.