Groep 6/7 De Schaapskooi

Welkom in groep 6/7 De Schaapskooi.

 

De leerkrachten van De Schaapskooi zijn de juffen Elisa Burger, Nienke Knol en Vivian Wijk. Juf Elisa is aanwezig op dinsdag t/m vrijdag, juf Nienke op maandag en juf Vivian op dinsdag (ondersteuning).

De vakken die aan bod komen, zijn: rekenen, taal, spelling en lezen. Verder verdiepen we ons in geschiedenis, aardrijkskunde, topografie en biologie. Ook verkeer en Engels ontbreken niet. Daarnaast is er de mogelijkheid om ons op creatief gebied te ontwikkelen met handvaardigheid, tekenen, drama en techniek. Gymnastiek, voor velen niet geheel onbelangrijk, zit er natuurlijk ook bij.

Is er iets niet genoemd? Het komt vast en zeker aan bod, in een jaar vindt namelijk zoveel plaats dat het teveel is om op te noemen.

De gymlessen zijn op maandag en donderdag en worden gegeven door meester Rob, vakleerkracht.