Groep 5/6 Globetrotters

Juf Elisa Burger en juf Caroline Schaaphok zijn de leerkrachten van groep 5/6, Globetrotters.

Juf Elisa maandag t/m vrijdag, juf Caroline maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

De vakken die aan bod komen, zijn: rekenen, taal, spelling en lezen. Verder verdiepen we ons in geschiedenis, aardrijkskunde, topografie en biologie. Ook verkeer en Engels ontbreken niet. Daarnaast is er de mogelijkheid om ons op creatief gebied te ontwikkelen met handvaardigheid, tekenen, drama en techniek. Gymnastiek, voor velen niet geheel onbelangrijk, zit er natuurlijk ook bij. De gymlessen zijn op maandag en donderdag en worden gegeven door meester Simon Bartels, vakleerkracht.

Is er iets niet genoemd? Het komt vast en zeker aan bod, in een jaar vindt namelijk zoveel plaats dat het teveel is om op te noemen.