Groep 3 Vuurtoren

Mijn naam is Kim Robroek en samen met Marieke Raangs zijn wij de leerkrachten van de groep Vuurtoren.

Juf Marieke werkt op maandag en op de andere dagen werk ik, juf Kim. 

De groep bestaat uit 17 leerlingen Het is een leuke, enthousiaste en sociale groep.

De overgang van de onderbouw naar groep 3 is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis.

In groep drie ligt de basis voor het leren lezen, rekenen en schrijven waar we het hele schooljaar intensief mee bezig zijn. In de ochtend zijn we voornamelijk met deze vakgebieden bezig.

De middagen besteden we aan muziek, biologie, verkeer, handvaardigheid en de sociale ontwikkeling.

De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag. Dinsdag gegeven door meneer Rob, vakleerkracht en vrijdag door juf KIm.

Ook bezoeken wij jaarlijks een aantal keren de schooltuinen. Tijdens deze lessen zijn de leerlingen actief met de natuur bezig.

Ook cultuur komt aan bod middels een project of een bezoek aan een museum of voorstelling.

Tijdens onze informatieavond aan het begin van het schooljaar geven we uitleg aan de ouders/verzorgers over de werkwijze ten aanzien van de verschillende methodes, de wijze waarop we de leerlingen volgen, hoe we differentiatie toepassen en hoe we dit rapporteren.