Groep 3 Uilenbos (Zwerm)

Juf Nicole Oosterkamp en juf Astrid Leopold zijn de leerkrachten van groep 3, Uilenbos. 
Juf Nicole maandag t/m donderdag, juf Astrid vrijdag.
De gymlessen zijn op maandag en woensdag en worden gegeven door meester Rob, vakleerkracht.
 
De overgang van de onderbouw naar groep 3 is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis.
In groep 3 ligt de basis voor het leren lezen, rekenen en schrijven waar we het hele schooljaar mee bezig zijn.
 
Knutselen is bij ons in de klas favoriet. Mocht er te veel op het rooster staan wordt er van alles geschrapt maar knutselen doen we sowieso 1 keer per week!!