Groep 3 Strandjutter

Juf Ellen Oldenburg en meester Lou Nauta zijn de leerkrachten van groep 3, Strandjutter. 
Juf Ellen maandag t/m vrijdag, uitgezonderd 26 vrijdagen.  Lou Nauta is op deze vrijdagen de leerkracht van deze groep. 
De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag, gegeven door Simon Bartels, vakleerkracht.
 

De overgang van de onderbouw naar groep 3 is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis.

In groep drie ligt de basis voor het leren lezen, rekenen en schrijven waar we het hele schooljaar intensief mee bezig zijn. In de ochtend zijn we voornamelijk met deze vakgebieden bezig.

De middagen besteden we aan muziek, biologie, verkeer, handvaardigheid en de sociale ontwikkeling.

Ook bezoeken wij jaarlijks een aantal keren de schooltuinen. Tijdens deze lessen zijn de leerlingen actief met de natuur bezig.

Ook cultuur komt aan bod middels een project of een bezoek aan een museum of voorstelling.

Tijdens onze informatieavond aan het begin van het schooljaar geven we uitleg aan de ouders/verzorgers over de werkwijze ten aanzien van de verschillende methodes, de wijze waarop we de leerlingen volgen, hoe we differentiatie toepassen en hoe we dit rapporteren.