Groep 3 Strandjutter

Juf Ellen Oldenburg en juf Astrid Leopold zijn de leerkrachten van groep 3, Strandjutter. 
Juf Ellen maandag t/m vrijdag, uitgezonderd 26 woensdagen. Juf Astrid is op deze woensdagen de leerkracht van deze groep. 
De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag. 
Op dinsdag gegeven door meester Rob, vakleerkracht, en op vrijdag door Juf Ellen.
 
De overgang van de onderbouw naar groep 3 is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis.
In groep 3 ligt de basis voor het leren lezen, rekenen en schrijven waar we het hele schooljaar mee bezig zijn.