Groep 1/2 Konijnenhol

In groep 1/2 Konijnenhol zitten enthousiaste leerlingen en de leerkrachten zijn juf Hilja Albronda en juf Annika Ovaa.

Juf Hilja is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en juf Annika op donderdag.

In de groep werken we met de methode Piramide. Binnen de methode komen er verschillende thema’s aan bod die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Met het thema als leidraad doen de kinderen door spelen, spel, taakjes, zingen, voorlezen, bewegen en interactie nieuwe vaardigheden en kennis op.

Ouders zijn van harte welkom tijdens de optredens van de kleuters die een aantal maal per jaar plaatsvinden.

Vlak voor de kerstvakantie houden wij een kerstdiner in de klas en komen alle kinderen in het donker naar school om gezellig te eten.  Tijdens de Nationale Voorleesdagen ontbijten wij in de groep en in april doen wij mee aan de Koningsspelen.

Soms maken we een uitstapje buiten de school, zo gaan we naar de bibliotheek, de schooltuinen en natuurlijk op schoolreisje.