Groep 7 De Superhelden

De leerkracht van de groep Superhelden is Nienke Knol. 

Wat belangrijk is: de kinderen gaan met plezier naar school: immers: als je ergens met plezier heen gaat, gaan alle dingen veel gemakkelijker.
Uiteraard wordt er hard gewerkt: we zijn flink bezig met rekenen, taal en spelling: de nieuwe methodes bevallen goed en bieden veel mogelijkheden voor extra begeleiding en verdieping: ook digitaal.

Mocht een kind iets moeilijk vinden, dan wordt er de mogelijkheid geboden om zelfstandig op de computer te oefenen.

Dat kan, want in de klas staan maar liefst 9 computers.

Ook thuis kunnen de ouders zien wat er zoal in de Superhelden staat te gebeuren. We hebben een website waarop geoefend kan worden, er staan mededelingen op, het rooster voor de spreekbeurten, boekbesprekingen en gedichten: kortom: alle relevante informatie. De gymlessen zijn op donderdag en vrijdag en worden gegeven door meester Simon Bartels, vakleerkracht.

 

Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan de zaakvakken: aardrijkskunde, topografie Nederland, geschiedenis, biologie komt voorbij en regelmatig wordt er iets creatiefs gedaan.

Aan het eind van het schooljaar hebben we altijd een leuke schoolreis.