Groep 5 Leeuwenkuil

De leerkrachten van de groep Leeuwenkuil zijn Heleen Kijlstra en Didi Delies. Juf Heleen is aanwezig op maandag t/m woensdag en juf Didi op donderdag en vrijdag. 

Groep 5 is een leuk leerjaar waarin we niet alleen met lezen, taal, spelling en rekenen bezig zijn. De kinderen in groep 5 krijgen voor het eerst ook nieuwe vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Onderdelen van deze vakken zie je vaak terug in de weeksluiting. Ook leren de kinderen veel nieuwe tafels en gaan ze digitaal klok kijken. Kortom er zijn veel leuke dingen te leren in groep 5!

Is er iets niet genoemd? Het komt vast en zeker aan bod, in een jaar vindt namelijk zoveel plaats dat het teveel is om op te noemen.

De Leeuwenkuil staat voor samenwerken, tolerantie en zelfstandigheid. Elk kind mag zijn wie hij/zij is in samenwerking met zijn/haar klasgenoten.

De gymlessen zijn op dinsdag en donderdag, gegeven door Simon Bartels, vakleerkracht.