Oudertevredenheidspeiling

De Beijumkorf houdt eens in de vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek waarin we nagaan of ouders zich voldoende geinformeerd voelen door de school, of ze tevreden zijn over de samenwerking, de mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen, en - last but not least - de informatievoorziening vanuit de school. In november 2014 hebben de ouders een digitale vragenlijst ontvangen. De uitkomst kunt u lezen door op onderstaande link te klikken. Ook wordt de uitkomst van het onderzoek verwerkt in het schoolplan 2015-2019. In dit nieuwe schoolpan komen onze ambities te staan voor de schoolontwikkeling voor de komende 4 jaren. U bent daarvoor een belangrijke gesprekspartner, want wij werken immers altijd aan de schoolontwikkeling. Met het oudertevredenheidsonderzoek heeft u daadwerkelijk zeggenschap over de kwaliteit van "onze school". 

Documenten