Onze missie en visie

 

 

 Missie                                                                                                                                                                                                    

 Onze school heeft de ambitie een belangrijke bijdrage te leveren aan:

  • de brede ontwikkeling van de kinderen
  • de vorming van sociale, respectvolle burgers die het beste uit zichzelf weten te halen

 Onze kernwaarden                                                                                                                                                                                                        Wij zijn professioneel, betrokken, in dialoog, ambitieus en in beweging.                                                              

 Professioneel

 In onze school staan onze leerlingen in het middelpunt/centraal. Wij stemmen af op hun verschillende onderwijs-  en  ondersteuningsbehoeften. Onze leerkrachten verstaan hun vak en komen afspraken na. Iedereen wordt onbevooroordeeld benaderd  en de  visie van de school is zichtbaar in de dagelijkse praktijk.

 Betrokken                                                                                                                                                                                                            Leerlingen worden actief betrokken bij hun ontwikkeling. We sluiten aan bij de belevingswereld van onze leerlingen waardoor de lessen  (voor hen) betekenisvol zijn. We organiseren regelmatig activiteiten waarbij we ouders betrekken. Ouders zijn welkom bij ons op school.

 In dialoog                                                                                                                                                                                                                In gesprek met leerlingen, ouders en collega’s stemmen we het onderwijs af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de  leerlingen. Ouders worden goed geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind. Samen met onze partners, peuterschool/BSO de  Wigwam en peuterschool de Honingboom optimaliseren we de doorgaande lijn.

 Ambitieus                                                                                                                                                                                                                      Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot sociale, zelfkritische en respectvolle mensen, die hun  mogelijkheden/leercapaciteiten optimaal kunnen benutten. We hebben hierbij hoge, reële verwachtingen.

 In beweging                                                                                                                                                                                                            Omdat de Beijumkorf een academische opleidingsschool is werken we continu aan ontwikkeling en innovatie. Innovatie en implementatie  zijn gekoppeld aan onderzoek en schoolontwikkeling.

 U ziet dat ook terug in onze vier pijlers:

 Positief                                                                                                                                                                                                            Onze leerlingen leren in oplossingen te denken in plaats van in problemen. Deze veerkrachtige instelling zorgt voor een goede sfeer en  maakt dat onze leerlingen positief en vol zelfvertrouwen in het leven staan.

 Sociaal                                                                                                                                                                                                               Onze school is zeer laagdrempelig met een zeer sociaal karakter. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich veilig (op onze school) en  respecteren elkaar.

 Kansrijk                                                                                                                                                                                                                        Om ieder kind de kans te geven om zijn of haar schooltijd met succes af te ronden, creëren we (op de Beijumkorf) optimale  omstandigheden, waar nodig met extra ondersteuning.

 Ambitieus                                                                                                                                                                                                               Ons team heeft de ambitie passend onderwijs zo vorm te geven, dat de leerkracht tegemoet kan komen aan de leer- en                onderwijsbehoeften van alle leerlingen.    

 

Een kind dat positief in het leven staat en zin heeft in de toekomst;

dat is waar wij op de Beijumkorf naar streven.