Ons team

Het schoolteam van de Beijumkorf bestaat uit 34 leerkrachten, waarvan 15 leerkrachten fulltime aan de school verbonden zijn en 19 parttime. De meeste leerkrachten zijn groepsleerkrachten.

Germ Strampel is de directeur.
De directie vormt samen met de interne begeleider en de bouwcoördinatoren (onder-, midden-  en bovenbouw) het management team (MT).

Daarnaast is er binnen de school:

  • een coördinator Techniek,
  • een coördinator Culturele en Kunstzinnige Vorming (kortweg CKV),
  • een coördinator Informatie -en Communicatietechnologie (ICT)

 

De vakleerkracht lichamelijke opvoeding geeft gymnastiekles aan de groepen 3 t/m 8.

Twee medewerkers van het Natuurmuseum geven de leerlingen van groep 2 les in de schooltuinen en twee docenten van de Muziekschool geven wekelijks muziek- en vioolles aan de groepen 3 en 4.
De groepen 6 tuinieren vanaf maart tot oktober in de schooltuinen.

De zorg binnen de school wordt gecoördineerd door de interne begeleider (IB-er).
Leerlingen, die extra aandacht/zorg nodig hebben worden begeleid door de groepsleerkrachten, maar ook door de RT-leerkracht/plusleerkracht, tutorleerkrachten en onderwijsassistenten.

Tevens heeft onze school bouwcoördinatoren voor de onder-, midden- en bovenbouw.

Voor de begeleiding van de studenten van de Pedagogische Academie is er een opleider in school aanwezig (Oplis).