Vakanties/margedagen

 

      Vakantieregeling 2017 - 2018

   Zomervakantie    22 juli t/m 3 september 2017
   Gronings Ontzet    28 augustus 2017 valt in de zomervakantie
   Herfstvakantie    21 oktober t/m 29 oktober 2017
   Kerstvakantie    23 december 2017 t/m 7 januari 2018
   Voorjaarsvakantie    24 februari t/m 4 maart 2018
   Goede Vrijdag en Pasen    30 maart t/m 2 april 2018
   Koningsdag    27 april 2018
   Meivakantie    28 april t/m 6 mei 2018
   Bevrijdingsdag      5 mei 2018 valt in de meivakantie
   Hemelvaart    10 mei t/m 13 mei 2018
   Pinkstervakantie    19 mei t/m 21 mei 2018
   Zomervakantie     21 juli t/m 2 september 2018

 

      Marge (vrije) dagen voor het schooljaar 2017 - 2018

   Maandag    16 oktober 2017    alle groepen
   Dinsdag    21 november 2017    alle groepen
   Donderdag     22 februari 2018    alle groepen
   Vrijdag     23 februari 2018    alle groepen
   Vrijdag     29 juni 2018    alle groepen
   Maandag       2 juli 2018    alle groepen
   Vrijdag     20 juli 2018    alle groepen

 

      Bijzondere (vrije) middagen 2017- 2018

   groep 1 t/m 8    Donderdagmiddag  21 december vrij, 's avonds naar school voor de kerstmaaltijd i.v.m. het Kerstetentje
   groep 8 Vlindertuin    Dinsdagmiddag     17 juli vrij, 's avonds wel naar school voor de afscheidsmusical
   groep 8 Beverburcht    Donderdagmiddag 19 juli vrij, 's avonds wel naar school voor de afscheidsmusical