Schooltijden

De Beijumkorf start m.i.v. het schooljaar 2017 -2018 met een continurooster.

 

De schooltijden worden:

Groepen 1 t/m 8      maandag, dinsdag en donderdag      08.30 - 14.30 uur

Groepen 1 t/m 8      woensdag en vrijdag                          08.30 - 12.30 uur

 

De leerkrachten zijn in ieder geval nog een uur na afloop van de lessen op school aanwezig. 

De leerlingen gaan 940 uur per schooljaar naar school. Daarmee voldoen wij aan de wettelijke verplichting van acht aaneengesloten leerjaren x 940 uur = 7520 uur.