Groep 7 Roze Panterland (Zwerm)

Roze Panterland. De Roze Panter is een tekenfilm uit de jaren tachtig, waarin de Roze Panter verschillende komische avonturen beleefd. 

De naam van de groep heeft niets te maken met de naam van de leerkracht. Mijn naam is Jacques Lunter al jaren vaste leerkracht van de Beijumkorf. Dit jaar ben ik werkzaam in groep 7 en wel op de locatie De Zwerm. De groep bestaat dit jaar uit 19 leerlingen.

De hoofdvakken die aan bod komen, zijn rekenen, taal, spelling en lezen. Verder verdiepen we ons in geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en verkeer. Ook verkeer en Engels ontbreken niet. Daarnaast is er de mogelijkheid om ons op creatief gebied te ontwikkelen met handvaardigheid, tekenen, drama en techniek.

Is er iets niet genoemd? Het komt zeker aan bod, want er is genoeg inbreng vanuit de leerlingen zelf en vanuit verschillende projecten vanuit de Vensterwijk of andere onderwijskundige instellingen. We wensen de leerlingen een heel gezellig en leerzaam jaar toe.

Vriendelijke Groeten      Jacques Lunter en Nina v. Kammen (werkzaam op maandag)