Groep 7 Leeuwenkuil

De leerkrachten van de groep Leeuwenkuil zijn Susanne Oldenburg en Judith Stolwijk. Juf Susanne is aanwezig op maandag t/m woensdag en juf Judith op donderdag en vrijdag. 

In de groep Leeuwenkuil zitten 28 leerlingen, waarvan 14 jongens en 17 meisjes.

 

Dit jaar besteden we veel aandacht aan samenwerkend leren. Dit vinden we allemaal erg leuk om te doen en we worden er steeds beter in.

De vakken die aan bod komen, zijn: rekenen, taal, spelling en lezen. Verder verdiepen we ons in geschiedenis, aardrijkskunde, topografie en biologie. Ook verkeer en Engels ontbreken niet. Daarnaast is er de mogelijkheid om ons op creatief gebied te ontwikkelen met handvaardigheid, tekenen, drama en techniek. Gymnastiek, voor velen niet geheel onbelangrijk, zit er natuurlijk ook bij.

 

Is er iets niet genoemd? Het komt vast en zeker aan bod, in een jaar vindt namelijk zoveel plaats dat het teveel is om op te noemen.

De Leeuwenkuil staat voor samenwerken, tolerantie en zelfstandigheid. Elk kind mag zijn wie hij/zij is in samenwerking met zijn/haar klasgenoten.