Groep 6 De Schaapskooi

 

Welkom in groep 6 de Schaapskooi bij juf Caroline en juf Nina.

 

De naam Schaapskooi heb ik gekozen, omdat mijn achternaam Schaaphok (juf Caroline) is. In de Schaapskooi komen we dan ook geregeld schapen tegen, bijvoorbeeld bij het knutselen. Ik ben aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag is juf Hennie Schuiten aanwezig i.v.m. ouderschapsverlof van juf Caroline.

 

Groep 6 is een leuk leerjaar waarin we niet alleen met lezen, taal, spelling en rekenen bezig zijn, maar ook met de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Onderdelen van deze vakken zie je vaak terug in de weeksluiting. 

 

Onderdelen van deze vakken zie je vaak terug in de weeksluiting.  Kortom er zijn veel leuke dingen te leren in groep 6!