Groep 6 De Schatkamer

Dit jaar zitten er 27 kinderen in de Schatkamer.

Wat belangrijk is: de kinderen gaan met lol naar school: immers: als je ergens met plezier heen gaat, gaan alle dingen veel gemakkelijker.
Uiteraard wordt er hard gewerkt: we zijn flink bezig met rekenen, taal en spelling: de nieuwe methodes bevallen goed en bieden veel mogelijkheden voor extra begeleiding en verdieping: ook digitaal.

Mocht een kind iets moeilijk vinden, dan wordt er de mogelijkheid geboden om zelfstandig op de computer te oefenen.

Dat kan, want in de Schatkamer staan maar liefst 9 computers.

Ook thuis kunnen de ouders zien wat er zoal in de Schatkamer staat te gebeuren. We hebben een website waarop geoefend kan worden, er staan mededelingen op, het rooster voor de spreekbeurten, boekbesprekingen en gedichten: kortom: alle relevante informatie.

Het adres: www.schatkamer-groep-6.webs.com

Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan de zaakvakken: aardrijkskunde, topografie Nederland, geschiedenis (wordt dit jaar gegeven door juf Sabrina), biologie komt voorbij en regelmatig wordt er iets creatiefs gedaan.

Het is min of meer traditie dat deze groep de kerstweeksluiting verzorgd: een toneelstuk waar de kinderen dan enkele leraren op het podium nadoen.

Aan het eind van het schooljaar hebben we altijd een leuke schoolreis.