Groep 6 De Boomhut

Mijn naam is Susanne Oldenburg en ik ben de leerkracht van groep 6 De Boomhut van maandag t/m vrijdag.

Er zitten 19 kinderen in De Boomhut.

Belangrijk is: dat de kinderen met lol naar school gaan: immers: als je ergens met plezier heen gaat, gaan alle dingen veel gemakkelijker.
Uiteraard wordt er hard gewerkt: we zijn flink bezig met rekenen, taal en spelling: de nieuwe methodes bevallen goed en bieden veel mogelijkheden voor extra begeleiding en verdieping: ook digitaal.

Mocht een kind iets moeilijk vinden, dan wordt er de mogelijkheid geboden om zelfstandig op de computer te oefenen.

Uiteraard besteden we ook veel aandacht aan de zaakvakken: aardrijkskunde, topografie Nederland, geschiedenis, biologie komt voorbij en regelmatig wordt er iets creatiefs gedaan.

Aan het eind van het schooljaar hebben we altijd een leuke schoolreis.