Groep 5 De Globetrotters

De leerkracht van De Globetrotter is Ashna Boejrarat van maandag t/m vrijdag.

Juf Eline de Lange is momenteel mijn vervanger van maandag t/m vrijdag i.v.m. zwangerschapsverlof.

Groep 5 is een leuk leerjaar waarin we niet alleen met lezen, taal, spelling en rekenen bezig zijn. De kinderen in groep 5 krijgen voor het eerst ook nieuwe vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. Onderdelen van deze vakken zie je vaak terug in de weeksluiting. Ook leren de kinderen veel nieuwe tafels en gaan ze digitaal klok kijken. Kortom er zijn veel leuke dingen te leren in groep 5!