Groep 4 Konijnenhol

Konijnenhol is het schooljaar 2017-2018 begonnen met de kinderen uit groep 3, Goofystad. Binnen een paar weken waren de leerlingen en de juf(fen) al aan elkaar gewend en nu is het net alsof het nooit anders geweest is.

In Konijnenhol zijn 23 kinderen, 10 jongens en 13 meisjes, mooi verdeeld dus. Iedereen heeft zo zijn specialiteiten en daar wordt het alleen maar leuker door. 

Juf Hilja geeft alle dagen les, uitgezonderd 13 dinsdagen en 8 woensdagen. Op deze dagen krijgen de kinderen les van juf Astrid Leopold of juf Judith Stolwijk.

Meneer Rob geeft de gymlessen op dinsdag en donderdag.

Ook hebben de kinderen vioolles van juf Nelleke en juf Anita, van de muziekschool.

Er wordt hard gewerkt, toetsen gemaakt enz. enz., waaronder ook Engelse les en tijd voor creativiteit.