Groep 3 Goofystad

Mijn naam is Ellen Oldenburg en samen met Judith Stolwijk ben ik de leerkracht van deze groep. Ik sta voor de groep op maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van 28 woensdagen). Judith Stolwijk is de leerkracht die mij vervangt op de woensdagen waarop ik niet aanwezig ben. Onze groep bestaat dit schooljaar uit 27 leerlingen (14 jongens en 13 meisjes).  Het is een leuke, enthousiaste en werkzame groep.                               

De overgang van de onderbouw naar groep 3 is voor veel kinderen een spannende gebeurtenis.                                                                     In groep 3 ligt de basis voor het leren lezen, rekenen en schrijven waar we het hele schooljaar intensief mee bezig zijn. In de ochtend zijn we voornamelijk met deze vakgebieden bezig.

De middagen besteden we aan gymnastiek, muziek, biologie, verkeer, handvaardigheid en de sociale ontwikkeling. De muziek en de gymnastieklessen worden door vakleerkrachten gegeven.

Ook bezoeken  wij jaarlijks een aantal keren de schooltuinen. Tijdens deze lessen zijn de leerlingen actief met de natuur bezig.               Ook cultuur komt aan bod middels een project of een bezoek aan een museum of voorstelling.

Tijdens onze informatieavond aan het begin van het schooljaar geven we uitleg aan de ouders/verzorgers over de werkwijze ten aanzien van de verschillende methodes, de wijze waarop we de leerlingen volgen, hoe we differentiatie toepassen en hoe we dit rapporteren.