Groep 2/3 Torteltuin

De Torteltuin bestaat uit enthousiaste leerlingen en de juffen Heleen Smit-Kijlstra en Marieke Raangs en onze onderwijsassistent Naomi Gispen. Juf Heleen is er op de maandag, dinsdag en woensdag. Juf Marieke is er op de donderdag en vrijdag en juf Naomi is er op de dinsdag, woensdag en donderdag.
De groep bestaat uit 22 leerlingen waarvan 10 leerlingen in groep 2 en 12 leerlingen in groep 3 zitten. In onze combinatie groep wordt volop geleerd, gewerkt, gezongen, gedanst en gegymd. We werken thematisch. Zowel met de thema's van de leesmethode Veilig leren lezen als met de thema's van Piramide. 
In onze combinatiegroep zorgen we ervoor dat groep 2 aan het einde van het schooljaar voldoet aan de voorwaarden om naar groep 3 te gaan. Het grote voordeel is natuurlijk dat ze op deze manier al een kijkje kunnen nemen in de lesstof van groep 3 en op deze manier al het een en ander kunnen oppikken.
In groep 3 ligt de basis voor het leren lezen, rekenen en schrijven waar we het hele schooljaar intensief mee bezig zijn. In de ochtend zijn we met deze vakgebieden bezig. De middagen besteden we voornamelijk aan muziek, wereldorientatie, verkeer, handvaardigheid en sociale ontwikkeling.
We bezoeken jaarlijks een aantal keren de schooltuinen. Tijdens deze lessen zijn de leerlingen actief met de natuur bezig. Ook cultuur komt aan bod middels een project of een bezoek aan een museum of voorstelling.
De groep 3 in onze combinatiegroep heeft als voordeel dat ze de instructie krijgen en (gedeeltelijk) verwerken in een kleine groep van 13 leerlingen waardoor ze de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast hebben ze de luxe om na al het harde werken te speelwerken samen met groep 2 in het gezamenlijke speel/ werklokaal.
Tijdens de informatieavond aan het begin van hetschooljaar geven we uitleg aan de ouders/ verzorgers over de werkwijze ten aanzien van de verschillende methodes, de wijze waarop we de leerlingen volgen, hoe we differentiatie toepassen en hoe we dit rapporteren.