Groep 1/2 Villa Kakelbont

In VILLA KAKELBONT  zitten rustige serieuze kinderen en kinderen die stuiterend van enthousiasme de klas binnen komen. Daardoor is onze dag nooit saai. De juffen heten Ellie Wietzes en Hetty van Rijn. Juf Ellie is aanwezig op maandag en juf Hetty op dinsdag t/m vrijdag. 

Villa Kakelbont is een groep waar hard gewerkt, gespeeld,  gezongen en gedanst wordt. Naast het leren van cijfers en letters vinden onze leerlingen het heerlijk om met ontwikkelingsmateriaal bezig te zijn zoals Zoeff en Loco. Maar de bouwhoek en poppenhoek en digibord zijn ook populair! 

Twee maal per jaar verzorgen we een voorstelling voor ouders, waaronder één dansoptreden. Ouders zijn van harte welkom tijdens de optredens van de kleuters.

In de groep werken we met de methode Piramide. Binnen de methode komen er twaalf verschillende thema's aan bod die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Met het thema als leidraad doen de kinderen door spelen, spel, taakjes, zingen, voorlezen, bewegen en interactie nieuwe vaardigeheden en kennis op.

Voor de ouders is er zes keer per jaar het meespeelmoment, waarin ouders een kijkje in de klas mogen nemen en ervaren hoe het kind met het planbord en de (ontwikkel)materialen werkt.

Vlak voor de kerstvakantie houden wij een kerstdiner in de klas en komen alle kinderen in het donker naar school om gezellig te eten.  Tijdens de Nationale Voorleesdagen ontbijten wij in de groep en in april doen wij mee aan de Koningsspelen.

Er is een logeerpippi, die elk weekend met één van de leerlingen mee naar huis mag om een paar nachtjes te logeren. Verder gaan we op klassenbezoek naar de Openbare Bibliotheek in de wijk, gaat groep 2 naar de schooltuinen en sluiten we  het schooljaar af met een schoolreisje.

Kortom voldoende te beleven in de groep 1/2 Villa Kakelbont.