Groep 1/2 Berenboot

De Berenboot bestaat uit enthousiaste leerlingen en de juffen Kim Robroek en Lia Hanenbergh.

Kim werkt op maandag, dinsdag en vrijdag in de groep en Lia op woensdag en donderdag.

Er wordt volop gewerkt, gespeeld, gezongen, gedanst en gegymd in de Berenboot. Twee maal per jaar verzorgen we een voorstelling voor ouders, waaronder één dansoptreden. Ouders zijn van harte welkom tijdens de optredens van de kleuters.

In de groep werken we met de methode Piramide. Binnen de methode komen er twaalf verschillende thema's aan bod die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Met het thema als leidraad doen de kinderen door spelen, spel, taakjes, zingen, voorlezen, bewegen en interactie nieuwe vaardigeheden en kennis op.

Voor de ouders is er zes keer per jaar het meespeelmoment, waarin ouders een kijkje in de klas mogen nemen en ervaren hoe het kind met het planbord en de (ontwikkel)materialen werkt.

Vlak voor de kerstvakantie houden wij een kerstdiner in de klas en komen alle kinderen in het donker naar school om gezellig te eten.  Tijdens de Nationale Voorleesdagen ontbijten wij in de groep en in april doen wij mee aan de Koningsspelen.

Er is een logeerbeer, Bruintje Beer, die elk weekend met één van de leerlingen mee naar huis mag om een paar nachtjes te logeren.

Verder gaan we op klassenbezoek naar de Openbare Bibliotheek in de wijk, gaat groep 2 naar de schooltuinen en sluiten we het schooljaar af met een schoolreisje.

Kortom, voldoende te beleven in de Berenboot!