Engels in alle groepen

In de groepen 7 en 8 wordt wekelijks een uur Engels gegeven. Er wordt gewerkt met de methode “Hello World”. De komende jaren wordt het vak Engels in alle groepen ingevoerd. Dit gebeurt stapsgewijs. In schooljaar 2017-2018 wordt een start gemaakt in de onderbouw en de groepen 3 en 4. Samen met 8 andere basisscholen doet de Beijumkorf mee aan de pilot van het schoolbestuur dat zich t.a.v. het vak Engels twee doelen heeft gesteld. Het eerste doel is het ontwikkelen van een leerlijn Engels voor de groepen 1 tot en met 8. Het tweede doel is de verbetering van de overgang tussen P.O. en V.O. Om deze doelen te behalen heeft elke basisschool een docent Engels uit het V.O toegewezen gekregen en worden er voor de leerkrachten scholingsmomenten georganiseerd.