Digitale Geletterdheid

Internet, smartphones, tablets, robots. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving en op school.

We willen onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst, dat is waar we voor staan op de Beijumkorf.

Daarom besteden we aandacht aan Digitale Geletterdheid. We leren de kinderen op een zodanige manier over problemen denken dat computers ze kunnen oplossen (computational thinking). We geven hen de basisvaardigheden van de ICT en informatieverwerking op de computer mee, en we besteden aandacht aan mediawijsheid.

Kortom, we willen de kinderen laten leren en werken in de digitale wereld met daarbij de nieuwste technologieën, zodat ze hier in de toekomst van kunnen profiteren.

 

https://m.youtube.com/watch?v=n9mTuPsgHz8